983503.jpeg
  • promocja

Chemia LO kl.1-3 zbiór zadań / zakres rozszerzony / Wydanie 2019

Producent: PAZDRO
Dostępność: średnia ilość
Wysyłka w: 48 godzin
Kod produktu: 14
Ocena: 3.75001
Cena: 33,99 zł 31,95 zł 31.95
ilość
+ dodaj do przechowalni

Opis

Zbiór 2295 zadań, obejmuje wszystkie obowiązkowe treści nauczania chemii, przewidziane programowo w zakresie rozszerzonym. 464 stron zbioru, zostały opracowane zgodnie z wymogami określonymi w nowej podstawie programowej kształcenia ogólnego dla czteroletniego liceum ogólnokształcącego i pięcioletniego technikum. 

Co znajdziesz w zbiorze?

  • Tematycznie podzielone zadania do samodzielnego rozwiązania o różnym stopniu trudności, które umożliwią Ci solidne przygotowanie do egzaminu maturalnego z chemii.
  • Przykładowe zadania wraz z analizą problemu i rozwiązaniem “krok po kroku”.
  • Aneksy i tabele, zawierające treści teoretyczne.
  • Odpowiedzi do zadań. 

Dodatkowo, do zbioru zadań, dołączone zostały cztery barwne wkładki, na których znajdują się układy okresowe pierwiastków z uwzględnieniem m.in. liczb masowych izotopów, temperatura topnienia i wrzenia, gęstość, stan skupienia pierwiastków, okresowość konfiguracji elektronowej, czy naturalne szeregi promieniotwórcze potrzebne do rozwiązania wielu zadań. 

Spis treści
Wstęp
Rozdział 1. Przekazywanie informacji chemicznych
1.1. Skład substancji przedstawiany wzorami sumarycznymi
1.2. Budowa substancji przedstawiana wzorami strukturalnymi
1.3. Przemiany substancji przedstawiane równaniami lub schematami reakcji
1.4. Tablica Mendelejewa 

Rozdział 2. Podstawy stechiometrii
2.1. Masy atomów i cząsteczek
2.2. Mol
2.3. Masa mola
2.4. Objętość mola w warunkach normalnych. Prawo Avogadra
2.5. Objętość mola w różnych warunkach ciśnienia i temperatury. Równanie Clapeyrona 

Rozdział 3. Stechiometria wzorów chemicznych
3.1. Prawo stałości składu (prawo Prousta)
3.2. Skład ilościowy związku chemicznego
3.3. Ustalanie wzoru chemicznego na podstawie składu ilościowego
3.4. Ustalanie wzoru chemicznego na podstawie stosunku objętościowego reagentów. Prawo Gay-Lussaca
3.5. Stechiometria hydratów 

Rozdział 4. Stechiometria równań chemicznych
4.1. Prawo zachowania masy
4.2. Molowy stosunek stechiometryczny reagentów
4.3. Masowy stosunek stechiometryczny reagentów
4.4. Objętościowy stosunek stechiometryczny reagentów
4.5. Przebieg reakcji po zmieszaniu substratów w stosunku niestechiometrycznym
4.6. Wykorzystywanie stosunku ilościowego reagentów do obliczania parametrów chemicznych substancji
4.7. Wydajność reakcji
4.8. Reakcje równoległe (współbieżne)
4.9. Szybkość reakcji. Katalizatory
4.10. Kinetyka
4.11. Równowaga chemiczna
4.12. Reguła Le Chateliera
4.13. Obliczenia termochemiczne 

Rozdział 5. Stechiometria mieszanin
5.1. Udziały masowe. Wskaźniki udziału
5.2. Skład procentowy mieszanin. Stosunek molowym i objętościowy składników
5.3. Ułamek molowy, masowy i objętościowy
5.4. Parametry mieszanin w funkcji składu
5.5. Reakcje z mieszaniną o znanym składzie
5.6. Skład mieszaniny poreakcyjnej
5.7. Ustalanie składu mieszanin 

Rozdział 6. Budowa atomów
6.1. Składniki atomów. Izotopy
6.2. Przemiany jądrowe
6.3. Konfiguracje elektronowe
6.3.1. Konfiguracje powłokowe
6.3.2. Konfiguracje podpowłokowe
6.3.3. Konfiguracje orbitalne
6.4. Widma emisyjne. Liczby kwantowe 

Rozdział 7. Przekształcenia atomów w inne drobiny
7.1. Przekształcenia atomów w jony
7.2. Przekształcenia atomów w cząsteczki 

Rozdział 8. Roztwory
8.1. Stężenie procentowe
8.2. Stężenie masowe
8.3. Stężenie molowe
8.4. Przeliczanie stężeń
8.5. Rozpuszczalność
8.6. Rozpuszczanie hydratów
8.7. Mieszanie roztworów
8.8. Rozcieńczanie roztworów
8.9. Zatężanie roztworów

Rozdział 9. Chemia roztworów wodnych
9.1. Dysocjacja jonowa
9.2. Stopień dysocjacji. Stężenie molowe jonów
9.3. Stała dysocjacji. Prawo rozcieńczeń Ostwalda
9.4. Wykładnik stężenia jonów wodorowych 
9.5. Reakcje jonowe
9.6. Stechiometria reakcji w roztworach
9.7. Twardość wody
9.8. Hydroliza soli
9.9. Amfoteryczność
9.10. Iloczyn rozpuszczalności. Rozpuszczalność molowa
9.11. Teoria Brønsteda 

Rozdział 10. Reakcje utleniania-redukcji
10.1. Stopień utlenienia
10.2. Równania chemiczne reakcji utleniania-redukcji 

Rozdział 11. Elektrochemia
11.1. Ogniwa. Szereg napięciowy
11.2. Reakcje w elektrolizerze
11.3. Prawa Faradaya 

Rozdział 12. Związki nieorganiczne
12.1. Tlenki
12.2. Wodorki
12.3. Wodorotlenki
12.4. Kwasy
12.5. Sole 

Rozdział 13. Pierwiastki bloku s
13.1. Wodór
13.2. Litowce
13.3. Berylowce 

Rozdział 14. Pierwiastki bloku p
14.1. Fluorowce
14.2. Tlenowce
14.3. Azotowce
14.4. Węglowce
14.5. Borowce 

Rozdział 15. Pierwiastki bloku d
15.1. Żelazowce (Fe, Ru, Os)
15.2. Manganowce (Mn, Tc, Re)
15.3. Chromowce (Cr, Mo, W)
15.4. Miedziowce (Cu, Ag, Au)

Rozdział 16. Węglowodory
16.1. Węglowodory nasycone 
16.2. Węglowodory nienasycone
16.3. Węglowodory aromatyczne 

Rozdział 17. Jednofunkcyjne pochodne węglowodorów
17.1. Alkohole i fenole
17.2. Aldehydy i ketony
17.3. Kwasy karboksylowe
17.4. Estry
17.5. Aminy. Związki nitrowe. Amidy 

Rozdział 18. Wielofunkcyjne pochodne węglowodorów
18.1. Hydroksykwasy. Hydroksyaldehydy. Hydroksyketony
18.2. Aminokwasy. Peptydy. Białka
18.3. Cukry

Rozdział 19. Chemia wokół nas 

Rozdział 20. Elementy ochrony środowiska

Aneksy i tabele 

Zainteresowany, zainteresowana? Realizujemy wysyłkę do 48h.

Tytuł:
Zbiór zadań z chemii do liceów i techników. Zakres rozszerzony
Autor: Krzysztof M. Pazdro, Anna Rola-Noworyta
Wydawnictwo: Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro
Rok wydania: 2019
Ilość stron: 464

Produkty powiązane

Opinie o produkcie (0)

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl