Produkt dnia
Newsletter
Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Regulamin zakupów

 

 

 

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

SklepMaturalny

 

§1

Postanowienia ogólne

1. Sklep internetowy [dalej "Sklep"] prowadzi sprzedaż detaliczną przez Właściciela Sklepu za pośrednictwem internetu, na podstawie niniejszego Regulaminu [dalej "Regulamin"].

2. Właścicielem Sklepu jest: Rzeszów, Bazyliowa 1 , NIP: 5170375090, tel. +48.660512415, adres email: zamowienia@sklepmaturalny.pl.

3. Ilekroć w dokumencie pojawia się pojęcie Konsument – oznacza ono osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

4. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z klientem.

5. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez klienta w toku składania zamówienia poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu.

6. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

7. Towary dostępne w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych.

 

§2

Zamówienia

1. Zamówienia można składać w następujący sposób:

 1. poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu,
 2. emailem na adres dostępny na stronie internetowej Sklepu,
 3. telefonicznie na numery przeznaczone do składania zamówień, dostępne na stronie internetowej Sklepu w zakładce Kontakt.

 

2. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez klienta danych pozwalających na weryfikację klienta i odbiorcy towaru. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia emailem lub telefonicznie. 

3. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym towarze w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób dostawy.

4. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. klient składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego towaru. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia Zamówienia do realizacji.

 

§3

Płatności

1. Klient ma do wyboru formy płatności określone w zakładce Formy płatności.

2. Ceny przesyłek określone są w cenniku dostawy.

3. Warunkiem wydania towaru jest zapłata za towar i przesyłkę.

 

§4

Wysyłka towaru

1. Zamówiony towar Sklep wysyła za pośrednictwem firm wysyłkowych (np. Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej) lub udostępnia do odbioru przez klienta w siedzibie firmy.

2. W przypadku płatności za pomocą karty płatniczej, termin realizacji zamówienia jest liczony od chwili pozytywnej autoryzacji transakcji.

3. W przypadku płatności w inny sposób niż za pobraniem, termin wysyłki wydłuża się o okres pomiędzy złożeniem zamówienia, a datą zaksięgowania należności na rachunku bankowym Sklepu.

 

§5

Reklamacje

1. W przypadku niezgodności towaru z umową Klient powinien odesłać do Sklepu, na koszt Sklepu, reklamowany towar wraz z opisem niezgodności.

2. Sklep ustosunkowuje się do reklamacji klienta w terminie 14 dni od momentu otrzymania reklamacji.

3. Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi nowego towaru bądź usunięcia niezgodności, koszty dostaw ponosi Sklep.

4. Sprzedawca zastrzega, że różnice dotyczące zdjęć Towarów, a wynikające z indywidualnych ustawień komputera danego klienta (kolor, proporcje itd.) nie mogą być podstawą do reklamacji towaru.

 

§6

Prawo odstąpienia od umowy

1. Na podstawie Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. klient będący Konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.

2. Klient będący Konsumentem może odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 10 (dziesięć) dni od dnia dostawy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

3. W razie skutecznego odstąpienia od umowy sprzedaży, umowa jest uważana za niezawartą. klient zobowiązany jest do zwrotu zakupionego towaru, niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternaście) dni.

4. W terminie 14 dni od odstąpienia przez klienta od umowy Właściciel Sklepu zwraca klientowi zapłaconą kwotę.

5. Prawo odstąpienia nie przysługuje klientowi w przypadkach określonych w ustawie, o której mowa w ust. 1 powyżej, a więc w przypadkach:

 1. świadczenia usług rozpoczętego, za zgoda Konsumenta, przed upływem 10 dni od dnia zawarcia umowy;
 2. dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez Konsumenta ich oryginalnego opakowania;
 3. umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym;
 4. świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówienia lub ściśle związanych z jego osobną;
 5. świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu;
 6. dostarczania prasy;
 7. usług w zakresie gier hazardowych.

 

§7

     Polityka prywatności firmy Biomedica Jacek Mieszkowicz

                                                                 (dalej Administrator)

                                     właściciela sklepu internetowego SklepMaturalny.pl

 

Dbając o prywatność naszych klientów i o to aby byli w pełni poinformowani, przedstawiamy 

najważniejsze informacje o zasadach przetwarzania przez firmę Biomedica danych osobowych

klientów oraz plikach cookies. Informacje te zostały przygotowane zgodnie z Rozporzadzeniem 

Parlamentu Europejskiego i Rady UE z 27.kwietnia 2016r (tzw. RODO).

 

                                      1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

 

Administratorem danych osobowych jest firma Biomedica Jacek Mieszkowicz ul.Bazyliowa 1

35-232 Rzeszów  NIP 517-03-75-090, tel. +48660512415.

 

                                      2. POZYSKIWANIE DANYCH OSOBOWYCH

 

Dane osobowe  są pozyskiwane bezpośrednio od klientów poprzez wypełnienie formularzy zamówień, formularzy rejestracyjnych , poprzez zamówienia mailowe i telefoniczne.

 

                                    3. CEL I  PODSTAWA  PRZETWARZANIA DANYCH

 

a) realizacja zamówienia lub umowy – podstawa prawna: art.6 ust.1 pkt.b RODO.

b) odpowiedź na zapytanie -  podstawa prawna: art.6 ust.1 pkt.a RODO. 

c)realizacja obowiązku prawnego sporządzania i przechowywania dokumentacji- podstawa prawna: art.6 ust.1 pkt.c RODO. 

d) potwierdzenie wykonania zobowiązań oraz dochodzenie roszczeń lub ochrona przed roszczeniami.- podstawa prawna: art.6 ust.1 pkt.f RODO.  

 

                                        4. OKRES PRZETWARZANIA DANYCH

 

Dane osobowe są przetwarzane tylko przez okres:

 -wykonywania zobowiązań

- określony prawem, zobowiązujący administratora do przetwarzania danych (np. związany z przechowywaniem faktur, ksiąg rachunkowych, dokumentów potwierdzających zawarcie umowy)

- przedawnienia roszczeń wynikający z przepisów

- do momentu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych

- do momentu przyjęcia sprzeciwu wobec przetwarzania danych

 

                                           5. SKUTEK NIEPODANIA DANYCH

 

Podanie danych jest dobrowolne , jednakże nie podanie danych uniemożliwi realizację zamówienia, wykonania umowy lub otrzymania informacji.

 

                                                 6. COFNIĘCIE ZGODY

 

Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych jest możliwe w każdej chwili, przetwarzanie danych do momentu cofnięcia zgody pozostaje zgodne z prawem.

 

 

                                                 7. PROFILOWANIE

 

Administrator nie wykonuje profilowania danych osobowych.

                                 

                                                 8. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

 

Przetwarzając dane Administrator stosuje środki organizacyjne i techniczne zgodne z właściwymi przepisami prawa, w tym stosuje szyfrowanie połączenia za pomocą certyfikatu SSL.

 

 

                                                9. PRZYSŁUGUJĄCE UPRAWNIENIA

 

Każdemu klientowi przysługuje prawo do: dostępu do swoich danych, do ich usunięcia lub ograniczenia, do sprostowania danych, do żądania przeniesienia danych do innego administratora,

a także do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych,

do wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

W celu skorzystania ze swoich praw należy skontaktować się z Administratorem.

 

                                                10. ZEWNĘTRZNI ODBIORCY DANYCH

 

W związku z działalnością Administrator, korzysta z usług podmiotów zewnętrznych, którym w 

celach zgodnych z niniejszą polityką mogą być przekazywane dane osobowe.

Są to:

 • biuro rachunkowe
 • dostawca oprogramowania
 • dostawca płatności
 • dostawca poczty elektronicznej
 • firmy kurierskie
 • hostingodawca
 • organy publiczne w zakresie zgodnym z prawem

 

                                                       11. PLIKI   COOKIES

 

Administrator wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym  użytkownika strony(np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Administratora.

Pliki te są wykorzystane w celu:

 • statystycznych
 • marketingowych
 • w celu zapewnienia prawidłowego działania strony

Administrator informuje użytkownika strony, że istnieje możliwość takiego ustawienia przeglądąrki internetowej  że w każdej chwili użytkownik może usunąć pliki cookies lub blokować wykorzystanie plików cookies w przyszłości. W takiej sytuacji korzystanie ze strony Administratora przez użytkownika może być utrudnione.                                                  

 

§8

Własność intelektualna

1. Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sklepu.

 

§9

Wejście w życie i zmiany Regulaminu

1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.

2. Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony, a informacja o zmianach Regulaminu zostanie przesłana klientom na adres email wskazany w zamówieniu na 14 dni przed wejściem w życie zmienionego Regulaminu.

3. Dodatkowo zmiany Regulaminu zostaną opublikowane na stronie Sklepu na 14 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu.

4. Wszystkie zamówienia przyjęte przez Właściciela Sklepu do realizacji przed dniem zmiany Regulaminu są realizowane na podstawie regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez klienta.

5. W razie, gdy klient nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Właściciela Sklepu w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl